Ech sinn gutt, et hëlleft dem Spill vill.

Äntwert