Ndiyaphila, uyawunceda umdlalo kakhulu.

impendulo